Εγκατάσταση δικτύου

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν όλες τις εργασίες εγκατάστασης ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου στην εταιρεία σας.

Αφού ελέγξουν τον χώρο και τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας, θα μελετήσουν τις ανάγκες σας και θα σας προτείνουν λύσεις κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας, βασισμένες στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες.

Οι λύσεις που προσφέρουμε σχεδιάζονται πάντα με γνώμονα την αντοχή στο χρόνο, την επεκτασιμότητα, το μέγιστο βαθμό ασφάλειας και την δυνατότητα να προσαρμόζεται στις αυριανές απαιτήσεις της επιχείρησής σας.

Με λίγα λόγια προσφέρουμε λύσεις που μεγαλώνουν μαζί με την επιχείρησή σας.

Ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται με την εγκατάσταση δικτύου είναι:

  • μελέτη, ανάλυση και σχεδιασμός του τοπικού δικτύου εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης δικτύου
  • Διασύνδεση του δικτύου των υπολογιστών σας, και του τηλεφωνικού σας κέντρου
  • Υλοποίηση λύσεων τοπικών δικτύων (LAN) αλλά και δικτύων ευρείας ζώνης (WAN)
  • εγκατάσταση καμπίνας (Rack) και μεικτονόμηση της καλωδίωσης
  • εγκατάσταση ασύρματου δικτύου και συστήματος διαχείρισής του. Σύνδεση, παραμετροποίηση και προγραμματισμός router, switch, firewall, IPPBX
  • εγκατάσταση και παραμετροποίηση λύσεων IDS (Intrusion Detection System) και IPS (Intrusion Prevention System)
  • έλεγχος της ασφάλειας του δικτύου και της σωστής λειτουργίας του

Για την μελέτη των αναγκών της επιχείρησής σας και για την εκπόνηση οικονομοτεχνικής προσφοράς επικοινωνήστε μαζί μας.