Απομακρυσμένη Εποπτεία Συστημάτων

Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές επιχειρήσεων αναζητούν πάντα νέες λύσεις για να καταστήσουν τις επιχειρήσεις τους όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικές, ένα γρήγορο και αποτελεσματικό δίκτυο πληροφορικής είναι απαραίτητο για να παραμείνει βιώσιμη μια οργάνωση οποιουδήποτε μεγέθους.

Με πολλές επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν περιορισμένους πόρους και πραγματική έλλειψη εσωτερικού προσωπικού πληροφορικής, η απομακρυσμένη εποπτεία συστημάτων είναι μια αποτελεσματική λύση που ελαχιστοποιεί τις προσπάθειες και τις δαπάνες τους για να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και, το σημαντικότερο, μειώνει το κόστος των διακοπών του δικτύου και της υποδομής πληροφορικής γενικά.

Τα προβλήματα της μηχανογράφησης μπορεί να είναι επιζήμια για κάθε επιχείρηση, αλλά οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Είτε πρόκειται για την υγειονομική περίθαλψη, τις κατασκευές ή το εμπόριο, η πραγματικότητα είναι ότι πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν μεγάλα τμήματα πληροφορικής και γραφεία υποστήριξης 24/7 για την αντιμετώπιση προβλημάτων στη μηχανογράφησης που μπορούν να μειώσουν την παραγωγικότητα.

Ωστόσο, με την απομακρυσμένη εποπτεία, οι επιχειρήσεις αυτές είναι πλέον σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε πολλαπλές τοποθεσίες και προβλήματα. Στην ουσία, η απομακρυσμένη εποπτεία συστημάτων επιτρέπει στις εταιρείες να παραμείνουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες στη σημερινή παγκόσμια οικονομία.

Με την απομακρυσμένη εποπτεία συστημάτων, οι εταιρείες είναι σε θέση να:

Εξοικονομήσουν χρόνο και αυξήσουν την απόδοση

Η απομακρυσμένη εποπτεία συστημάτων αυξάνει τη συνολική αποδοτικότητα, εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας τις δαπάνες, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να τοποθετήσουν τους πολύτιμους πόρους τους αλλού αντί να παρακολουθούν και να εποπτεύουν με μη αυτόματο τρόπο όλη την υποδομή μιας επιχείρησης. 

Με το αυτοματοποιημένο λογισμικό εποπτείας συστημάτων, όλοι οι υπολογιστές που παρακολουθούνται σε ένα δίκτυο γίνονται ορατοί σε μία κεντρική κονσόλα, παρέχοντας στο τεχνικό μας τμήμα πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο που χρειάζονται με μερικά μόνο κλικ ενός ποντικιού, εξοικονομώντας εβδομαδιαίες ώρες εργασίας από τους διαχειριστές πληροφορικής. 

Επιπλέον, με την απομακρυσμένη εποπτεία συστημάτων, οι ομάδες της επιχείρησης μπορούν να μοιράζονται πιθανά προβλήματα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και βελτιωμένη ακρίβεια.

Προληπτική συντήρηση και έγκαιρη ανίχνευση

Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της απομακρυσμένης εποπτεία συστημάτων είναι ότι μπορεί να λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και να στείλει μια ειδοποίηση οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας έτσι ώστε οι δυσλειτουργίες στην υποδομή να μπορούν να αντιμετωπιστούν αμέσως.

Οι κοινές δυσλειτουργίες και λάθη περιλαμβάνουν για παράδειγμα ότι:

  • Ο ελεύθερος χώρος στο δίσκο πέφτει κάτω από ένα ορισμένο ποσοστό ελεύθερου χώρου.
  • Οι ενημερώσεις των Windows είναι απενεργοποιημένες.
  • Κάποια υπηρεσία του server σταμάτησε να λειτουργεί
  • Μια συσκευή δεν λειτουργεί ή δεν ανταποκρίνεται
  • Παρουσιάζεται αυξημένη κυκλοφορία σε ένα τμήμα του δικτύου
  • Υπάρχει αδικαιολόγητη αυξημένη χρήση πόρων σε ένα σύστημα
  • Το λογισμικό προστασίας από ιούς είναι ξεπερασμένο.
  • Το τείχος προστασίας των Windows είναι απενεργοποιημένο.
  • Εμφανίστηκε κάποιο μήνυμα λάθους σε κάποιο αρχεία καταγραφής

Όταν προκύψει ένα ζήτημα, ο μηχανισμός εποπτείας συστημάτων αποστέλλει μια ειδοποίηση στο απομακρυσμένο σύστημα διαχείρισης έτσι ώστε το τεχνικό μας τμήμα να είναι σε θέση να λάβει άμεσα και αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι το ζήτημα δεν θα οδηγήσει σε μειωμένη παραγωγικότητα και downtime. Χωρίς την απομακρυσμένη εποπτεία συστημάτων, ένα ζήτημα μπορεί να περάσει απαρατήρητο για μέρες ή εβδομάδες, με αποτέλεσμα ένα δαπανηρό και μεγάλης κλίμακας πρόβλημα.

Αποκτήστε ουσιαστικές πληροφορίες

Η απομακρυσμένη εποπτεία συστημάτων μπορεί να προσφέρει στο τεχνικό μας τμήμα βασικές πληροφορίες σχετικά με τη γενική υγεία της υποδομής και των περιοχών που χρειάζονται βελτίωση. Έτσι εξοικονομούνται αμέτρητες ώρες από τον διαχειριστή πληροφορικής της εταιρείας και έχουμε σαν αποτέλεσμα την ταχεία επίλυση των προβλημάτων της μηχανογραφικής υποδομής και την αποφυγή μιας δαπανηρής διακοπής λειτουργίας.

Επιπλέον, επειδή η απομακρυσμένη εποπτεία ελέγχει το δίκτυο 24/7, το τεχνικό μας τμήμα λαμβάνει αυτόματα πληροφορίες για όλα τα στοιχεία της υποδομής, όπως ενημερώσεις κώδικα, αναβαθμίσεις λογισμικού και υλικού. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται αυτόματα και παρακολουθούνται πάντα όλες οι σημαντικές επιχειρηματικές εφαρμογές.

Ελαχιστοποιήστε την επιχειρηματική αναστάτωση

Καμία υποδομή δεν είναι τέλεια και όταν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα, πρέπει να αντιμετωπιστεί αμέσως και με τον σωστό τρόπο. Ο χρόνος διακοπής λόγω κάποιας βλάβης μπορεί να κοστίζει χιλιάδες ευρώ την ημέρα και να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πωλήσεων και κερδών. Με την απομακρυσμένη εποπτεία συστημάτων όλο το εικοσιτετράωρο, οι εταιρείες μπορούν να διορθώσουν τα προβλήματά της υποδομής τους μόλις προκύψουν, ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε και να βελτιώσουν τη συνολική ποιότητα που παρέχουν στους πελάτες τους.

Ενώ οι δυσλειτουργίες στην υποδομή μηχανογράφησης μπορούν να έρθουν σε πολλές μορφές, αυτό που είναι σαφές είναι ότι οι επιχειρήσεις με απομακρυσμένη εποπτεία συστημάτων μπορούν να εξασφαλίσουν ότι  η υποδομή τους είναι ενημερωμένη και σε καλή λειτουργική κατάσταση, μειώνοντας αποτελεσματικά το χρόνο διακοπής και την απώλεια της παραγωγικότητας. Ενώ η απομακρυσμένη εποπτεία συστημάτων μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους, αποτελεί μια ιδιαίτερα αποτελεσματική λύση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις γιατί εξασφαλίζει ότι εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται άμεσα ακόμη και τα μικρότερα προβλήματα.

Πως λειτουργεί

Η αρχή λειτουργίας της απομακρυσμένης εποπτεία συστημάτων Wam είναι πολύ απλή αλλά αποτελεσματική. Στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο ο WaM Monitoring Server, ένας server που αναλαμβάνει να λαμβάνει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία που του στέλνουν οι συσκευές που εποπτεύει.

Μια εποπτευόμενη συσκευή μπορεί να αποστέλλει στοιχεία και πληροφορίες για την κατάστασή του, μέσω ίντερνετ, κατά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα, ή όποτε υπάρχει λόγος (π.χ. ένα συμβάν) στον WaM Monitoring Server. Για την αποστολή αυτή η εποπτευόμενη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιεί τον agent ή κάποιο άλλο μηχανισμό /πρωτόκολλο όπως SNMP, IPMI, WMI, trappers, SSH, Telnet, web checks ή ακόμη να έχει οριστεί ο ίδιος ο WaM Monitoring Server να εκτελεί κάποιους ελέγχους, για παράδειγμα εάν λειτουργεί σωστά κάποιο website ή εάν έχει προστεθεί κάποιο domain σε κάποια spam list.

Ο agent είναι μια υπηρεσία που εκτελείται στα εποπτευόμενα συστήματα για την ενεργό παρακολούθηση τοπικών πόρων και εφαρμογών (χώρος αποθήκευσης, δίσκοι, μνήμη, στατιστικά επεξεργαστών, δίκτυο, σύστημα αρχείων, κλπ).
Ο agent συγκεντρώνει πληροφορίες για τη λειτουργία της εποπτευόμενης συσκευής τοπικά και αποστέλλει τα δεδομένα στον WaM Monitoring Server για περαιτέρω επεξεργασία.
Οι agents είναι εξαιρετικά αποτελεσματικοί λόγω της χρήσης του λειτουργικού συστήματος για τη συλλογή πληροφοριών.

Για κάθε εποπτευόμενη συσκευή στο WaM Monitoring Server ορίζουμε ποιες τιμές θα ελέγχονται και ποια θα είναι τα επιτρεπτά όρια. Μόλις ο WaM Monitoring Server εντοπίσει κάποια τιμή εκτός ορίων, ανάλογα με τη σοβαρότητα, θα αναλάβει να ενημερώσει το τεχνικό μας τμήμα για το συμβάν και αυτό με τη σειρά του θα εκτελέσει τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάστασή του.

Παράλληλα ο WaM Monitoring Server καταγράφει και επεξεργάζεται όλες τις τιμές των εποπτευόμενων συστημάτων, ώστε να δημιουργείται ένα αναλυτικό ιστορικό και μια τάση των τιμών. Η τεχνολογία αυτή μας επιτρέπει να παρακολουθούμε την τάση που έχουν οι τιμές και να ορίζουμε τα όρια ανάλογα. Για παράδειγμα το επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας του επεξεργαστή είναι διαφορετικό τους καλοκαιρινούς μήνες από ότι τους χειμερινούς ή μια μειούμενη τάση στις στροφές του ανεμιστήρα του επεξεργαστή να είναι μια ένδειξη ότι έχει αρχίσει να έχει πρόβλημα και ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί πριν βγει εκτός λειτουργίας.

Σημείωση: Δεν συλλέγεται καμία πληροφορία από τα εποπτευόμενα συστήματα εκτός από στοιχεία για την απόδοση, τη διαθεσιμότητα και την κατάστασή του. Δεν μεταφέρεται κανένα αρχείο ή προσωπικό στοιχείο από το εποπτευόμενο σύστημά.

Ποια περιβάλλοντα και ποιες συσκευές υποστηρίζονται

Η υπηρεσία απομακρυσμένης εποπτείας συστημάτων WaM Remote Montoring υποστηρίζει μια μεγάλη γκάμα λειτουργικών, αρχιτεκτονικών, συστημάτων και υλικών. Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε τα πιο κύρια στον παρακάτω πίνακα: