Τι είναι το Cloud Backup

H λήψη αυτόματων αντιγράφων ασφαλείας σε απομακρυσμένη τοποθεσία (off-site) προστατεύει τα δεδομένα από κινδύνους που υπάρχουν στο χώρο του πελάτη π.χ. από ιούς, κλοπή, φωτιά, πλημμύρα ή άλλες καταστροφές. Τα αντίγραφα ασφαλείας γίνονται αυτόματα ανά προκαθορισμένα διαστήματα και τα δεδομένα μεταφέρονται κρυπτογραφημένα στους servers μας όπου και αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που έχετε επιλέξει.

Για την λήψη των αντιγράφων ασφαλείας δεν απαιτείται καμία ενέργεια από πλευράς σας, το εξειδικευμένο λογισμικό που εγκαθίσταται στο εξοπλισμό σας, αναλαμβάνει να μεταφέρει τα αρχεία που έχουν τροποποιηθεί με ασφάλεια στους servers μας μέσω internet αλλά και να σας ενημερώσει με email για την έκβαση της διαδικασίας. Σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει επαναφορά κάποιον αρχείων, μπορείτε άμεσα είτε μέσα από την εφαρμογή, είτε μέσα από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας ή εάν πρόκειται για μεγάλο όγκο δεδομένων με φυσικό μέσο (π.χ. σκληρό δίσκο, flashdisk, DVD κλπ)