Συχνές Ερωτήσεις

Γενικά

Ο χρήστης μπορεί να ορίσει την Πολιτική διατήρησης αρχείων ώστε να διατηρεί τα αρχεία στον διακομιστή για μερικές ημέρες μετά τη διαγραφή τους από τον τοπικό υπολογιστή. Αυτό μπορεί να κυμαίνεται από μία ημέρα έως δέκα χρόνια. Μπορεί επίσης να ορίσει έναν αριθμό εκδόσεων αρχείων που πρέπει να διατηρηθούν, ανεξάρτητα από την ηλικία των αρχείων. Τα αρχεία διαγράφονται από το διακομιστή κατά τη λήξη τους, τα παλαιότερα πρώτα.

Το λογισμικό μπορεί να ρυθμιστεί για να καθορίσει για ποια αρχεία πρέπει να δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας χρησιμοποιώντας το Bit Archive, την τροποποιημένη ημερομηνία και ώρα σε σύγκριση με την ημερομηνία και την ώρα του πιο πρόσφατου αντιγράφου ασφαλείας κάθε αρχείου ή την ιδιόκτητη μέθοδο FastPick του WaM Remote Backup.

Η τεχνολογία του WaM Remote Backup ξεπερνάει τα συνηθισμένα υβριδικά Backup προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας. Το WaM Remote Backup μπορεί να στέλνει τα αντίγραφα ασφαλείας των τελικών χρηστών σας κρυπτογραφημένα, συμπιεσμένα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις, σε τρεις τοποθεσίες ταυτόχρονα. Το WaM Remote Backup είναι το μόνο λογισμικό που προσφέρει αυτό το επίπεδο αξιοπιστίας.

Το WaM Remote Backup μπορεί προαιρετικά να διατηρεί έναν πλήρες αντίγραφο όλων των δεδομένων που δημιουργούνται στο διαδίκτυο σε μια συσκευή αποθήκευσης στο τοπικό περιβάλλον. Κατά την επαναφορά, το λογισμικό θα ανακτήσει αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας από την πιο γρήγορη πηγή.


 Το τοπικό αντίγραφο ασφαλείας μπορεί να αποσταλεί σε μια κοινόχρηστη μονάδα δικτύου, μια μονάδα offsite μέσω VPN ή σε οποιαδήποτε άλλο μέσο. Το BitBackup διατηρεί αυτόματα ένα τοπικό κατάστημα δεδομένων. Επιπλέον, τα αρχεία εντολών πριν και μετά την αντιγραφή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκκίνηση οποιουδήποτε άλλου βοηθητικού προγράμματος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για εκτέλεση τοπικών αντιγράφων ασφαλείας.


Το WaM Remote Backup μπορεί να αποστείλει αντίγραφα ασφαλείας (και να τα αποκαταστήσει) χρησιμοποιώντας και υπηρεσίες cloud τρίτων.

Τα τοπικά αντίγραφα ασφαλείας δεν απαιτούν ξεχωριστό διακομιστή επιτόπου. Οι επαναφορές που γίνονται από την τοπική αποθήκευση πραγματοποιούνται με την ταχύτητα τοπικού δικτύου.

Είναι δυνατός ο προγραμματισμός εκτέλεσης των αντιγράφων ασφαλείας επιλέγοντας την ημέρα της εβδομάδας, την ημέρα του μήνα, την ημερολογιακή ημέρα, καθημερινά, κατόπιν αιτήματος ακόμα και αρκετές φορές την ημέρα.

Το WaM Remote Backup μπορεί να διατηρήσει έναν απεριόριστο αριθμό Backup Sets. Τα Backup Sets είναι ομάδες αρχείων με την δική τους πολιτική διατήρησης αρχείων, Χρονοδιάγραμμα αντιγράφων ασφαλείας, μέθοδο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και πολλές άλλες επιλογές. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες (για παράδειγμα) να δημιουργούν πιο συχνά αντίγραφα ασφαλείας για πιο σημαντικά αρχεία ή να αρχειοθετούν ορισμένα αρχεία για χρόνια ενώ άλλα όχι.

Το WaM Remote Backup μπορεί να εκτελεί αρχεία εντολών που έχουν γραφτεί από το χρήστη πριν και μετά από τις περιόδους δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Κάθε Σετ αντιγράφων ασφαλείας μπορεί να έχει το δικό του ατομικό ζεύγος αρχείων εντολών. Τα αρχεία εντολών μπορούν να εκτελέσουν λειτουργίες όπως την ενσωμάτωση του λογισμικού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας με άλλες εφαρμογές, πραγματοποίηση τοπικών αντιγράφων ασφαλείας, διακοπή και επανεκκίνηση υπηρεσιών, αποστολή ειδοποιήσεων, εκτέλεση προγραμμάτων και πολλά άλλα.

Το WaM Remote Backup έχει σχεδιαστεί για να σας στέλνει μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες για την εκτέλεση των εργασιών και την κατάσταση της συνδρομής σας. Ο διακομιστής μπορεί να στείλει πέντε διαφορετικές ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ενεργοποιήθηκαν από πέντε συμβάντα – επιτυχημένη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, αποτυχημένη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, μερική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, μη εκτελεσμένη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, υπέρβαση διαθέσιμου χώρου κλπ. Κάθε ένα από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να σταλεί σε πολλές διευθύνσεις.

Το WaM Remote Backup έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί αυτόματα αφού εγκατασταθεί και ρυθμιστεί. Το WaM Remote Backup στέλνει αντίγραφα ασφαλείας στον διακομιστή με ένα χρονοδιάγραμμα που μπορείτε να ορίσετε. Ο διακομιστής διαθέτει μια κονσόλα διαχείρισης μέσω διαδικτύου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δείτε το ιστορικό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και τις αναφορές. Σας στέλνει επίσης μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες για την εκτέλεση των εργασιών και την κατάσταση της συνδρομής σας.

Η προαιρετική λειτουργία τερματισμού ή αποσύνδεσης θα τερματίσει τον υπολογιστή μετά από ένα προγραμματισμένο αντίγραφο ασφαλείας (για εξοικονόμηση ενέργειας και αύξηση ασφάλειας) ή θα αποσυνδεθεί από τον τρέχοντα χρήστη.

Τα αντίγραφα ασφαλείας που αποτυγχάνουν λόγω απώλειας σύνδεσης στο Internet, διακοπής ρεύματος ή κάποια άλλη διακοπή συνεχίζουν αυτόματα από το σημείο που σταμάτησαν μέσα σε εξήντα δευτερόλεπτα χωρίς απώλεια δεδομένων. Το λογισμικό θα προσπαθήσει ξανά το αντίγραφο ασφαλείας κάθε εξήντα δευτερόλεπτα σε όλο το παράθυρο χρόνου δημιουργίας Backup. Εάν δεν μπορεί να επαναλάβει το αντίγραφο ασφαλείας μέσα στο χρονικό διάστημα που έχει παραχωρηθεί από το παράθυρο Backup, θα επαναληφθεί κατά τη διάρκεια του επόμενου προγραμματισμένου αντιγράφου ασφαλείας.

Το λογισμικό εντοπίζει αυτόματα τον χρόνο εξοικονόμησης θερινής ώρας σε όλο τον κόσμο και προσαρμόζει τη μέθοδο επιλογής αρχείου. Χωρίς αυτή τη δυνατότητα, μια αλλαγή στην ώρα θα εκτελούσε αναγκαστικά ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας όλων των αρχείων ή θα απέτρεπε μια περίοδο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Η λειτουργία Υποστήριξης Δίσκου Δικτύου επιτρέπει στο λογισμικό να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από τις αντιστοιχισμένες μονάδες δίσκου. Χωρίς αυτή τη λειτουργία, θα δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας μόνο για μονάδες που είναι απευθείας συνδεδεμένες στον υπολογιστή που εκτελείται.

Το λογισμικό μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να εκτελεί όλες τις λειτουργίες του σιωπηλά – χωρίς μηνύματα στην οθόνη, παράθυρα ή ήχους. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ενσωματώνεται με άλλο λογισμικό ή όταν οι χρήστες απλά δεν θέλουν να ενοχλούνται με αναδυόμενα παράθυρα.

Το λογισμικό μπορεί να εκτελεστεί με επιλογές γραμμής εντολών που μπορούν να εκτελέσουν πολλές από τις εργασίες στα μενού του. Αυτό είναι χρήσιμο για εξαιρετικά προσαρμοσμένα σενάρια δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και για σκοπούς ενσωμάτωσης σε τρίτες εφαρμογές.

Η χρήση του δικτύου μπορεί να περιοριστεί με την αντίστοιχη ρύθμιση στο τερματικό. Αυτό χρησιμοποιείται για τον περιορισμό του εύρους ζώνης που χρησιμοποιείται από το λογισμικό κατά τη διάρκεια μεταφοράς των αντιγράφων ασφαλείας.

Το λογισμικό του τερματικού μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να προσαρμόζει την προτεραιότητά του έναντι άλλων περισσότερο ή λιγότερο σημαντικών διαδικασιών που απαιτούν χρόνο CPU. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Μεσαία”, η οποία σπάνια χρειάζεται να αλλάξει.

Μια αποκλειστική δυνατότητα του WaM Remote Backup είναι η δυνατότητα διατηρεί την πιο πρόσφατη έκδοση ενός αρχείου ανεξάρτητα από τις άλλες ρυθμίσεις διατήρησης αρχείων. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι έχετε ορίσει τα αρχεία για να καθαρίσετε αφού έχουν ηλικία 30 ημερών. Αν έχετε μόνο ένα αντίγραφο ενός αρχείου εντός αυτού του χρονικού πλαισίου και δεν επιλέγετε αυτήν την επιλογή, το αρχείο θα διαγραφεί όταν η ηλικία του είναι πάνω από 30 ημέρες. Εάν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, το συγκεκριμένο αρχείο θα διατηρηθεί ανεξάρτητα από την ηλικία του έως ότου εμφανιστεί ένα πιο πρόσφατο στον διακομιστή.

Ασφάλεια

Τα αρχεία αποθηκεύονται στον διακομιστή σε πλήρως κρυπτογραφημένη μορφή, χρησιμοποιώντας ένα κλειδί κρυπτογράφησης γνωστό μόνο στον τελικό χρήστη. Είναι αδύνατο για τον διαχειριστή του διακομιστή να αποκρυπτογραφεί και να προβάλλει αρχεία τελικών χρηστών, εκτός εάν ο τελικός χρήστης αποκαλύψει το κλειδί κρυπτογράφησης.

Ακόμα και τα ονόματα αρχείων αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα στον διακομιστή. Αυτό εμποδίζει την αποκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών στον χειριστή του διακομιστή. Τα ονόματα αρχείων περιέχουν συχνά ευαίσθητες πληροφορίες. Επομένως, ακόμα και αν ένα αρχείο είναι πλήρως κρυπτογραφημένο, το όνομά του μπορεί να είναι ένας κίνδυνος ασφάλειας και μπορεί να αποτρέψει την κανονιστική συμμόρφωση. Για παράδειγμα, ένα αρχείο που ονομάζεται “John Doe καρδιοχειρουργική 13 Μαΐου 2009.doc” δεν είναι συμβατό με το GDPR και το HIPAA.

Το WaM Remote Backup χρησιμοποιεί υψηλή συμπίεση και ισχυρή κρυπτογράφηση πλήρως συμβατή με το GDPR, την HIPAA και όλους τους υπόλοιπους παγκόσμιους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας, Το WaM Remote Backup υποστηρίζει τα πρότυπα κρυπτογράφησης AES-256, AES-192, AES-128, BlowFish (448 bits), TDES και DES. Η συμπίεση χωρίς απώλειες του WaM Remote Backup είναι η καλύτερη στη βιομηχανία, εξοικονομώντας κατά μέσο όρο το 60% του χώρου στο δίσκο κατά την αποθήκευση.

Τα αρχεία δεδομένων συμπιέζονται στον τοπικό υπολογιστή έως και 90% προτού κρυπτογραφηθούν και μεταδοθούν στο διακομιστή. Αυτό μειώνει τον όγκο δεδομένων που απαιτείται για την αποστολή αντιγράφων ασφαλείας, εξοικονομεί χώρο στο διακομιστή και προσθέτει άλλο ένα επίπεδο ασφαλείας στο αντίγραφο ασφαλείας.

Τα ονόματα αρχείων αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα στον διακομιστή. Αυτό εμποδίζει την αποκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών στον χειριστή του διακομιστή. Τα ονόματα αρχείων περιέχουν συχνά ευαίσθητες πληροφορίες. Επομένως, ακόμα και αν ένα αρχείο είναι πλήρως κρυπτογραφημένο, το όνομά του μπορεί να είναι ένας κίνδυνος ασφάλειας και μπορεί να αποτρέψει την κανονιστική συμμόρφωση. Για παράδειγμα, ένα αρχείο που ονομάζεται “John Doe καρδιοχειρουργική 13 Μαΐου 2009.doc” δεν είναι συμβατό με το GDPR και το HIPAA.

Τα αρχεία αποθηκεύονται στον διακομιστή σε πλήρως κρυπτογραφημένη μορφή, χρησιμοποιώντας ένα κλειδί κρυπτογράφησης γνωστό μόνο στον τελικό χρήστη. Είναι αδύνατο για τον διαχειριστή του διακομιστή να αποκρυπτογραφεί και να προβάλλει αρχεία τελικών χρηστών.

Ακόμα και τα ονόματα αρχείων αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα στον διακομιστή. Αυτό εμποδίζει την αποκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών στον χειριστή του διακομιστή. Τα ονόματα αρχείων περιέχουν συχνά ευαίσθητες πληροφορίες. 

Το WaM Remote Backup του τελικού χρήστη μπορεί να εμφανίσει και εκτυπώσει μια φόρμα που περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση καταστροφών. Αυτή η φόρμα θα πρέπει να εκτυπώνεται και να διατηρείται από τον τελικό χρήστη ως εφεδρικό αντίγραφο των συστημάτων κρυπτογράφησης (Key File και Key Escrow).

Το WaM Remote Backup δημιουργεί ένα φορητό αρχείο κλειδιού που μπορεί να αντιγραφεί σε ένα memory stick και να χρησιμοποιηθεί για ανάκτηση σε περίπτωση καταστροφής και για ασφαλή πρόσβαση σε αντίγραφα ασφαλείας μέσω του ιστού. Πλήρως συμβατό με GDPR, HIPAA, SOX, GLB και άλλους κανονισμούς.

Η εφαρμογή μπορεί να διατηρεί ένα πλήρες ιστορικό όλων των κλειδιών κρυπτογράφησης. Οι τελικοί χρήστες μπορούν να αλλάζουν τα κλειδιά κρυπτογράφησης όσο συχνά θέλουν για μέγιστη ασφάλεια, επιτρέποντας την απρόσκοπτη επαναφορά όλων των αρχείων, ανεξάρτητα από το κλειδί που χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση τους κατά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Τα αρχεία αποθηκεύονται στον διακομιστή σε πλήρως κρυπτογραφημένη μορφή, χρησιμοποιώντας ένα κλειδί κρυπτογράφησης γνωστό μόνο στον τελικό χρήστη.

Το WaM Remote Backup του τελικού χρήστη μπορεί να εμφανίσει και εκτυπώσει μια φόρμα που περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση καταστροφών. Αυτή η φόρμα θα πρέπει να εκτυπώνεται και να διατηρείται από τον τελικό χρήστη ως εφεδρικό αντίγραφο των συστημάτων κρυπτογράφησης (Key File και Key Escrow).

Το WaM Remote Backup δημιουργεί ένα φορητό αρχείο κλειδιού που μπορεί να αντιγραφεί σε ένα memory stick και να χρησιμοποιηθεί για ανάκτηση σε περίπτωση καταστροφής και για ασφαλή πρόσβαση σε αντίγραφα ασφαλείας μέσω του ιστού. Πλήρως συμβατό με GDPR, HIPAA, SOX, GLB και άλλους κανονισμούς.

Το κλειδί κρυπτογράφησης δεν μεταδίδεται στον διακομιστή του WaM Remote Backup και είναι γνωστό μόνο στον τελικό χρήστη. Εάν ο τελικός χρήστης ξεχάσει το κλειδί κρυπτογράφησης του και χρειάζεται να αποκαταστήσει τα δεδομένα μετά από μια καταστροφική αποτυχία που καταστρέψει την εγκατάσταση του WaM Remote Backup , είναι αδύνατο να αποκατασταθούν τα δεδομένα. Η λειτουργία ” Key Escrow ” μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί από τον χρήστη. Μεταδίδει το κλειδί κρυπτογράφησης στον διακομιστή του WaM Remote Backup μετά την τριπλή κρυπτογράφηση του χρησιμοποιώντας ιδιωτικό κλειδί γνωστό μόνο στην εταιρεία κατασκευής του WaM Remote Backup και ένα κλειδί που δημιουργείται από τον διακομιστή WaM Remote Backup . Αυτό επιτρέπει στην εταιρεία κατασκευής του WaM Remote Backup – και μόνο σε αυτούς- να ανακτήσουν το κλειδί κρυπτογράφησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορούν να αποκατασταθούν τα δεδομένα. Υπάρχει χρέωση για την ανάκτηση κλειδιών και απαιτούνται υπογεγραμένες φόρμες από τους διαχειριστές του WaM Remote Backup και τον τελικό χρήστη. Κανένας άλλος πάροχος λογισμικού Online Backup δεν διαθέτει αυτή τη λειτουργία. Κατά την εγκατάσταση, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ένα “βασικό” κλειδί ή μπορούν να εισάγουν το δικό τους. Εάν επιλέξουν το “βασικό” κλειδί, το Key Escrow είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή.

Το WaM Remote Backup χρησιμοποιεί υψηλή συμπίεση και ισχυρή κρυπτογράφηση πλήρως συμβατή με το GDPR, την HIPAA και όλους τους υπόλοιπους παγκόσμιους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας, Το WaM Remote Backup υποστηρίζει τα πρότυπα κρυπτογράφησης AES-256, AES-192, AES-128, BlowFish (448 bits), TDES και DES. Η συμπίεση χωρίς απώλειες του WaM Remote Backup είναι η καλύτερη στη βιομηχανία, εξοικονομώντας κατά μέσο όρο το 60% του χώρου στο δίσκο κατά την αποθήκευση.

Τα αρχεία δεδομένων συμπιέζονται στον τοπικό υπολογιστή έως και 90% προτού κρυπτογραφηθούν και μεταδοθούν στο διακομιστή. Αυτό μειώνει τον όγκο δεδομένων που απαιτείται για την αποστολή αντιγράφων ασφαλείας, εξοικονομεί χώρο στο διακομιστή και προσθέτει άλλο ένα επίπεδο ασφαλείας στο αντίγραφο ασφαλείας.

Υπάρχει η δυνατότητα από την πλευρά του τερματικού σας επιτρέπει να αναζητάτε και να διαγράφετε αρχεία από τον Server κατά ημερομηνία ή τύπο αρχείου ή με όνομα αρχείου. Είναι χρήσιμο για τον καθαρισμό παλιών αρχείων που δεν χρειάζεται να αποθηκευτούν, για την επιτάχυνση των αντιγράφων ασφαλείας και για της αποκατάστασης και για την εξοικονόμηση χώρου στο διακομιστή. Χωρίς αυτήν τη δυνατότητα, τα αρχεία διαγράφονται από τον Server σύμφωνα με τους κανόνες που έχετε ορίσει στην πολιτική διατήρησης αρχείων.

Το WaM Remote Backup χρησιμοποιεί υψηλή συμπίεση και ισχυρή κρυπτογράφηση πλήρως συμβατή με το GDPR. Το WaM Remote Backup υποστηρίζει τα πρότυπα κρυπτογράφησης AES-256, AES-192, AES-128, BlowFish (448 bits), TDES και DES.

Ακόμα και τα ονόματα αρχείων αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα στον διακομιστή. Αυτό εμποδίζει την αποκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών στον χειριστή του διακομιστή. Τα ονόματα αρχείων περιέχουν συχνά ευαίσθητες πληροφορίες. Επομένως, ακόμα και αν ένα αρχείο είναι πλήρως κρυπτογραφημένο, το όνομά του μπορεί να είναι ένας κίνδυνος ασφάλειας και μπορεί να αποτρέψει την κανονιστική συμμόρφωση. 

Συνεπώς είναι συμβατό με το GDPR.

Ποιες πλατφόρμες υποστηρίζονται

Το WaM Remote Backup μπορεί να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας αρχείων που είναι ανοικτά και χρησιμοποιούνται από άλλες εφαρμογές.

Το WaM Remote Backup μπορεί να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για ολόκληρους σκληρούς δίσκους (Full Drive Backup) ή / και τόμους, αποθηκεύοντάς το στο πιο διαδεδομένο πρότυπο. Η μορφή αρχείου VHD που μπορεί να συνδεθεί άμεσα από τα Windows για πολύ γρήγορη αποκατάσταση καταστροφών. Μπορείτε να επαναφέρετε ολόκληρο τον server σε δευτερόλεπτα. (Τα αρχεία .VHD αποθηκεύονται επιτόπου, τοπικά.)

Το WaM Remote Backup υποστηρίζει την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των επιμέρους μηνυμάτων (Brick Level backup)σε Microsoft Exchange Servers και επαναφορά τους. Το WaM Remote Backup δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας στο επίπεδο του δευτερεύοντος γραμματοκιβωτίου (sub-mailbox level).

Το WaM Remote Backup μπορεί να δημιουργήσει, αλλά και να αποκαταστήσει, Incremental αντίγραφα ασφαλείας από τον SQL Server. Δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας πολλαπλών instances του SQL Server στον ίδιο υπολογιστή.

Το WaM Remote Backup υποστηρίζει έναν απεριόριστο αριθμό VM Hyper-V και VMWare.

Το WaM Remote Backup υποστηρίζει την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά του Active Directory των Windows από Windows Servers.

Το WaM Remote Backup υποστηρίζει την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά των Servers των Windows Sharepoint.

Είδη Backup

Το WaM Remote Backup μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να εκτελεί πάντα πλήρη αντίγραφα αρχείων όλων των επιλεγμένων αρχείων και φακέλων.

Το WaM Remote Backup δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας μόνο των αρχείων που έχουν αλλάξει ή προστεθεί από την τελευταία δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, αλλάζει το Bit Archive.

Το WaM Remote Backup δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας μόνο για αρχεία που έχουν αλλάξει ή προστεθεί μετά την τελευταία δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, δεν αλλάζει το Bit Archive. Αυτό χρησιμοποιείται όταν το WaM Remote Backup πρέπει να λειτουργεί παράλληλα με μια άλλη εφαρμογή backup στον ίδιο υπολογιστή.

Το BitBackup είναι μια ειδική μέθοδος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που μπορεί να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρει μόνο τα αλλαγμένα κομμάτια αρχείων. Μερικές φορές ονομάζεται “Sub File Backup”, το BitBackup μπορεί να μειώσει σημαντικά την απαιτούμενη χωρητικότητα αποθήκευσης στον διακομιστή και το χρόνο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας – μερικές φορές μέχρι και 98%. Ένα άλλο πλεονέκτημα του BitBackup είναι ότι διατηρεί ένα Τοπικό Αντίγραφο Δεδομένων στην πλευρά του τερματικού. Το Τοπικό Αντίγραφο Δεδομένων είναι ένα πλήρες αντίγραφο της πιο πρόσφατης έκδοσης των αρχείων που δημιουργήθηκαν, αποθηκευμένα τοπικά, στο χώρο του τερματικού. Το WaM Remote Backup επαναφέρει αυτόματα από το Τοπικό αντίγραφο δεδομένων, εάν ο χρήστης χρειάζεται το πιο πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας, το οποίο μειώνει σημαντικά τον χρόνο επαναφοράς. Το Τοπικό Αντίγραφο Δεδομένων προσθέτει ένα άλλο επίπεδο διαθεσιμότητας (ένα τοπικό αντίγραφο ασφαλείας καθώς και ένα Backup στο cloud) και επιτρέπει την αποκατάσταση ακόμη και αν το τερματικό δεν μπορεί να έχει σύνδεση με το διακομιστή.

Πως επαναφέρω τα δεδομένα μου;

a.

 

b

c. Οι δύο Stand Alone Restore Agents είναι πολύ μικρά προγράμματα που μπορούν να επαναφέρουν τα δεδομένα των τελικών χρηστών χωρίς να εγκαταστήσουν το λογισμικό στο τερματικό. Το ένα από αυτά επαναφέρει τα αρχεία απευθείας από μια μονάδα εξωτερικού δίσκου ενώ το άλλο αποκαθιστά τα αρχεία μέσω internet. Κάθε ένα από αυτά είναι απλά αρχεία .EXE που έχουν δημιουργηθεί από τον Server και περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη σύνδεση και την αποκατάσταση. Οι χρήστες πρέπει να πληκτρολογήσουν το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης τους καθώς και το κλειδί κρυπτογράφησης (ή να χρησιμοποιήσουν το αρχείο κλειδί) για την επαναφορά δεδομένων. Οι εφαρμογές αυτές καταργούνται αυτόματα αφού έχουν χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση αρχείων, καθιστώντας τες ασφαλείς ακόμα και για δημόσιους υπολογιστές.

Η επαναφορά έχει δυνατότητες προηγμένης αναζήτησης – Το περιβάλλον επαναφοράς περιέχει προηγμένες λειτουργίες αναζήτησης που μπορούν να αναζητήσουν σε σύνολα αντιγράφου ασφαλείας και σε συνεδρίες κατά ημερομηνία (πριν, μεταξύ, μετά) από το σετ αντιγράφων ασφαλείας, ανά μονάδα δίσκου και φάκελο και από ονόματα αρχείων και φακέλων ή τμήματα ονομάτων , και μπορεί να περιλαμβάνει χαρακτήρες μπαλαντέρ.

Η επαναφορά έχει δυνατότητες προηγμένης αναζήτησης – Το περιβάλλον επαναφοράς περιέχει προηγμένες λειτουργίες αναζήτησης που μπορούν να αναζητήσουν σε σύνολα αντιγράφου ασφαλείας και σε συνεδρίες κατά ημερομηνία (πριν, μεταξύ, μετά) από το σετ αντιγράφων ασφαλείας, ανά μονάδα δίσκου και φάκελο και από ονόματα αρχείων και φακέλων ή τμήματα ονομάτων , και μπορεί να περιλαμβάνει χαρακτήρες μπαλαντέρ.

Είναι δυνατή η επαναφορά των αρχείων στο τερματικό καθώς επίσης και στον διακομιστή. Αυτή η εύχρηστη λειτουργία είναι χρήσιμη για την παροχή βοήθειας χρήστες του WaM Remote Backup με πολύ μεγάλο μέγεθος αρχείων αποκατάστασης. Τα αρχεία επαναφέρονται από τον server κρυπτογραφημένα σε εξωτερικό δίσκο, μεταφέρονται κρυπτογραφημένα στο τερματικό όπου και αποκρυπτογραφούνται με τα κλειδιά του χρήστη.

Το WaM Remote Backup μπορεί προαιρετικά να διατηρεί έναν πλήρες αντίγραφο όλων των δεδομένων που δημιουργούνται στο διαδίκτυο σε μια συσκευή αποθήκευσης στο τοπικό περιβάλλον. Κατά την επαναφορά, το λογισμικό θα ανακτήσει αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας από την πιο γρήγορη πηγή.