Τι είναι το WaM Remote Support

Η απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη είναι ένας τρόπος για έναν τεχνικό να διαγνώσει και να επιδιορθώσει ένα πρόβλημα, να πειραματιστεί με πιθανά βήματα για να επιλύσει το πρόβλημα και να ελέγξει τη σωστή λειτουργία ενός υπολογιστή– και όλα αυτά μέσω του Διαδικτύου. Ο τεχνικός παραμένει στη θέση εργασίας του. Ο υπολογιστής που δυσλειτουργεί μένει επίσης εκεί που είναι. Το λογισμικό απομακρυσμένης υποστήριξης τροφοδοτεί με την εικόνα της οθόνης του προβληματικού υπολογιστή στον απομακρυσμένο τεχνικό. Επίσης συλλαμβάνει τις πληκτρολογήσεις και τα κλικ του ποντικιού του τεχνικού και τα αποστέλλει, μέσω του Διαδικτύου, στον προβληματικό υπολογιστή.

Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτό μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για την επίλυση ενός προβλήματος του υπολογιστή κατά παρά πολύ. Αυτό μπορεί με τη σειρά του να μειώσει το κόστος της υποστήριξης. Η όλη διαδικασία ρέει πιο ομαλά χρησιμοποιώντας απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη σε σύγκριση με την τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη που ο τεχνικός δίνει οδηγίες επισκευής μέσω τηλεφώνου στα τυφλά και προσπαθεί να συμπεράνει τι πρόβλημα υπάρχει στο μηχάνημα με βάση τις περιγραφές ενός χρήστη χωρίς τεχνικές γνώσεις.

Η απομακρυσμένης υποστήριξης παρέχει αμεσότερη πρόσβαση στο προβληματικό μηχάνημα.

Σχεδόν όλα τα προβλήματα του υπολογιστή μπορούν να επιλυθούν και πολλές εργασίες να εκτελεστούν χρησιμοποιώντας απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη. Η απομάκρυνση ιών, η σάρωση για λογισμικό υποκλοπής spyware, η εγκατάσταση οδηγών συσκευών, η εγκατάσταση νέου λογισμικού και οι αναβαθμίσεις λογισμικού συνήθως διεκπεραιώνονται από απόσταση. Ακόμη και διεργασίες που απαιτούν επανεκκίνηση δεν είναι ένα πρόβλημα, καθώς ο απομακρυσμένος τεχνικός μπορεί να συνδεθεί και πάλι μόλις ο υπολογιστής έχει επανέλθει σε λειτουργία. Σε αντίθετη περίπτωση βλάβες υλικού πρέπει να επιδιορθωθούν με φυσική παρουσία, αν και η διάγνωση μπορεί μερικές φορές να γίνει εξ αποστάσεως.

Φυσικά, πρόβλημα με τη σύνδεση Internet ή το δίκτυο δεν επιτρέπουν την απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη.

Γρήγορη και εύκολη

Οι επιχειρήσεις συνήθως βιώνουν 3 – 4 τεχνικές βλάβες ανά έτος ανά χρήστη, με μέσο όρο 8 ώρες εκτός λειτουργίας ανά διακοπή. Αυτό είναι περίπου 30 ώρες διακοπής λειτουργίας ετησίως! Η απομακρυσμένη υποστήριξη είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την επίλυση αυτών των τεχνικών ζητημάτων γρήγορα και εύκολα. Οι επιχειρήσεις ξοδεύουν χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο για επιτόπου υποστήριξη τεχνολογίας, όταν η πλειοψηφία των θεμάτων που θα μπορούσε να λυθεί από απόσταση.

Η απομακρυσμένη υποστήριξη προσφέρει μια άμεση λύση για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται επίλυση των προβλημάτων τους σε πραγματικό χρόνο. Εάν ένα σύστημα τιμολόγησης ή ένας σημαντικός σταθμός εργασίας σταματήσει να λειτουργεί, μια επιχείρηση θα αδυνατεί να λειτουργήσει αποδοτικά για κάποιο χρονικό διάστημα. Φανταστείτε αν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής εργασίας ή πριν την παράδοση ενός έργου. Συμβαίνει πολύ συχνά, και οι επιχειρήσεις αισθάνονται αβοήθητες, καθώς χάνουν χρόνο και χρήμα, ενώ περιμένουν τον τεχνικό να φτάσει. Χρησιμοποιώντας μια απομακρυσμένη πλατφόρμα υποστήριξης ο τεχνικός μπορεί να σας βοηθήσει και να λύσει τα περισσότερα προβλήματα σε πολύ λιγότερο χρόνο από ότι θα χρειαζόταν για να προγραμματίσετε και να εκτελέσει μια επίσκεψη on-site.