Χαρακτηριστικά και Δυνατότητες

Οι ανάγκες υποστήριξης μπορούν να αντιμετωπιστούν πολύ πιο γρήγορα και τα τεχνικά ζητήματα επιλύονται ταχύτερα επειδή ο τεχνικός μπορεί να εκτιμήσει και να αντιμετωπίσει αμέσως την κατάσταση.

Το κόστος υποστήριξης είναι χαμηλότερα επειδή παίρνει λιγότερο χρόνο για την αντιμετώπιση και την επίλυση ζητημάτων, ενώ είναι άμεσο καθώς δεν υπάρχει καθυστέρηση στην ανταπόκριση και δεν υπάρχει χρόνος μετάβασης στο χώρο του πελάτη.

Η εταιρεία μας πλέον έχει στη διάθεσή της πολλά προηγμένα εργαλεία που βοηθούν ώστε να επιλύσει ένα μεγαλύτερο αριθμό θεμάτων από ότι παλαιότερα:

  • Λογισμικό και υποδομές ασφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης
  • συνεδρίες Chat
  • Βιντεοκλήση
  • Παράλληλη τηλεφωνική επικοινωνία
  • Εργαλεία απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης (Remote monitoring and management) βοηθούν προληπτικά στον εντοπισμό και στην επίλυση ζητημάτων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η Απομακρυσμένη υποστήριξη σας επιτρέπει να αναβαθμίσετε την υποστήριξη που σας παρέχουμε για να καλύψετε τις ανάγκες της επιχείρησής σας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Ο τεχνικός μας μπορεί να υποστηρίξει ένα νέο υποκατάστημα εκτός Αττικής τόσο εύκολα όσο μπορεί να υποστηρίξει ένα, ακόμη και εκτός Ελλάδας, χωρίς την προσθήκη επιπλέον προσωπικού, εξόδων μεταβίβασης κ.λπ.

Το 70-80% του συνόλου της τεχνικής υποστήριξης μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως

Πάνω από το 70% του συνόλου των τεχνολογικών αναγκών υποστήριξης μπορεί να επιλυθεί από απόσταση. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από το 70% του συνόλου των αναγκών μπορούν να επιλυθούν ταχύτερα και με μικρότερο κόστος.

Φυσικά, εάν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα και χρειάζεται κάποιος να μεταβεί επί τόπου για να το επισκευάσει, είμαστε διαθέσιμοι να το κάνουμε. Και πάλι, αυτό συνήθως συμβαίνει λιγότερο από το 30% του χρόνου, εκτός εάν υπάρχουν και άλλα τεχνικά ζητήματα που προκαλούν επαναλαμβανόμενα προβλήματα.