Χαρακτηριστικά και Δυνατότητες

Η PCU μπορεί να σας παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης με δύο διαφορετικούς τρόπους:

  1.  με μηνιαίο πακέτο Τεχνικής Υποστήριξης (συγκεκριμένος αριθμός ωρών και παροχών με σταθερό μηνιαίο κόστος που μπορούν να καταναλωθούν εντός ενός μήνα)
  2. με ετήσιο πακέτο προαγοράς ωρών (συγκεκριμένος αριθμός ωρών και παροχών με εφάπαξ κόστος που μπορούν να καταναλωθούν εντός ενός έτους)

Μηνιαίο πακέτο Τεχνικής Υποστήριξης

Με το συγκεκριμένο πακέτο υποστήριξης σας παρέχονται δωρεάν ώρες υποστήριξης, οι οποίες αφορούν επίσκεψη τεχνικού στο χώρο σας ή επισκευή στο εργαστήριό μας ή εξ’ αποστάσεως υποστήριξη, και μπορούν να καταναλωθούν εντός ενός μήνα. Όσο μεγαλύτερο πακέτο τεχνικής υποστήριξης, τόσο περισσότερες είναι οι παροχές και οι εκπτώσεις που σας παρέχονται.

Το συγκεκριμένο πακέτο υποστήριξης προορίζεται για εταιρίες με μεγάλες ανάγκες υποστήριξης που θέλουν να εκμεταλλευτούν τις αυξημένες παροχές και τις σημαντικές εκπτώσεις προσφέρει. Μετά την εξάντληση των ωρών του πακέτου, και μέχρι την λήξη του πακέτου, η χρέωση των επιπλέον ωρών γίνεται σε προνομιακή τιμή ανάλογα με το πακέτο.

Τα μηνιαία πακέτα τιμολογούνται ανά μήνα / τρίμηνο / έτος, ανάλογα με το πακέτο, και οι ώρες που δεν καταναλώνονται δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν σε επόμενο μήνα.

Ετήσιο πακέτο προαγοράς ωρών

Με τον παρόν πακέτο προαγοράζετε ώρες οι οποίες αφορούν επίσκεψη τεχνικού στο χώρο σας ή επισκευή στο εργαστήριό μας ή εξ’ αποστάσεως υποστήριξη. Όσο μεγαλύτερο πακέτο ωρών προαγοράζετε, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι εκπτώσεις που σας παρέχονται.

Το συγκεκριμένο πακέτο υποστήριξης προορίζεται για εταιρίες που επιθυμούν να έχουν ένα ετήσιο κόστος και θέλουν να εκμεταλλευτούν τις σημαντικές εκπτώσεις που λαμβάνονται με την προεξόφληση του πακέτου. Μετά την εξάντληση των ωρών του πακέτου, και μέχρι την λήξη του πακέτου, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις ειδικές τιμές ωριαίας χρέωσης ανάλογα με το αρχικό πακέτο χωρίς την ανάγκη προαγοράς επιπλέον ωρών.

Τι σας παρέχουν τα πακέτα υποστήριξης

  • Άμεση απόκριση τεχνικού (σύμφωνα με το πακέτο)
  • Βαθμιαίες εκπτώσεις στις εργασίες υποστήριξης
  • Τεχνική Κάλυψη ακόμα και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες (εάν έχει επιλεχθεί το αντίστοιχο πακέτο κάλυψης)
  • Πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο Άμεσης Ανάγκης του Τεχνικού Υπευθύνου
  • Άμεση επέμβαση με Απομακρυσμένη Υποστήριξη (Remote Support)

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που περιέχονται στα Πακέτα Υποστήριξης

Υποστήριξη στο χώρο σας

Στην περίπτωση που το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε απαιτεί την εκτέλεση εργασιών επισκευής στο χώρο σας, οι μηχανικοί της εταιρείας μας είναι σε θέση να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις σας.

Ένας μηχανικός τεχνικής υποστήριξης επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις σας, κατόπιν συνεννόησης και συμφωνημένου ραντεβού, και επιδιορθώνει τη βλάβη ή εκτελεί τις εργασίες αναβάθμισης που απαιτούνται.

Απομακρυσμένη υποστήριξη

Εάν είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος με online απομακρυσμένη υποστήριξη, ένας ειδικευμένος μηχανικός μας συνδέεται με ασφάλεια στον προβληματικό εξοπλισμό μέσο διαδικτύου και εκτελεί απομακρυσμένα όλες τις εργασίες που απαιτούνται ώστε να επανέλθει σε λειτουργική κατάσταση.

Η υπηρεσία είναι ασφαλής και απαιτεί την προηγούμενη έγκριση σας για σύνδεση στον εξοπλισμό, ενώ παράλληλα παρακολουθείτε όλες τις εργασίες που εκτελούνται στο μηχάνημά σας.

Υποστήριξη στο χώρο μας

Ορισμένες βλάβες είναι δύσκολο ή αδύνατο να επιλυθούν στο χώρο σας λόγω ανάγκης περαιτέρω ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές μεταφέρουμε τον προβληματικό εξοπλισμό στα άρτια εξοπλισμένα εργαστήριά μας για την εκτέλεση επιπλέον διαγνωστικών ελέγχων και εν τέλη επίλυση του προβλήματος. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η επισκευασμένη συσκευή επιστρέφετε σε άριστη λειτουργική κατάσταση στο χώρο σας.

Τηλεφωνική υποστήριξη

Με τη τηλεφωνική υποστήριξη παρέχεται άμεση καθοδήγηση για την επίλυση απλών καθημερινών προβλημάτων, με την μορφή συμβουλών και οδηγιών καθοδηγείται ο χρήστης ώστε να ξεπεραστεί το τεχνικό πρόβλημα. Η υπηρεσία τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης είναι άμεση και αποτελεσματική ακόμα και για αρχάριους χρήστες.

Προληπτικοί έλεγχοι

Σε τακτά χρονικά διαστήματα εκτελούνται εργασίες προληπτικής τεχνικής υποστήριξης με σκοπό να αντιμετωπίζονται πιθανά προβλήματα πριν πριν εμφανιστούν. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά: Περιοδικές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του πελάτη κατόπιν ραντεβού, απομακρυσμένες συνεδρίες μέσω Internet με τον εξοπλισμό, έλεγχος των διαδικασιών αντιγράφων ασφαλείας, μηχανολογικός έλεγχος του εξοπλισμού κλπ.

Εποπτεία συστημάτων

Στα πακέτα τεχνικής υποστήριξης παρέχεται (δωρεάν ή με επιπλέον χρέωση) η δυνατότητα απομακρυσμένης εποπτείας των συστημάτων σε πραγματικό χρόνο. Οι υποδομές τελευταίας τεχνολογίας που διαθέτουμε έχουν την δυνατότητα να εποπτεύουν τον εξοπλισμό σας 24/7 και να μας ειδοποιούν άμεσα για όποια βλάβη προκύπτει ή για συμπτώματα πριν γίνουν πρόβλημα

Με την υπηρεσία αυτή αντιμετωπίζονται άμεσα πιθανά προβλήματα πριν γίνουν σημαντικά για την επιχείρηση και βοηθούν να προλάβουμε μεγαλύτερες βλάβες, να μειώσετε το κόστος λειτουργίας σας, να ελαχιστοποιήσουμε τους χαμένους χρόνους και να εξοικονομήσετε πόρους και χαμένες ώρες εργασίας.